Etsivän keskuspoliisin raportteja Helsingistä vuosina 1920-1921


Suomalaisen salaisen poliisin, Etsivän keskupoliisin alkuaikoina etsivien koulutustaso oli varsin epätasainen. Tässä muutama näyte.


Ilmoitus
Käskystä olen ottanut yllämainitun henkilöllisyydestä ja poliittisesta luotettavaisuudesta selvää, hovimestari Viking Fredrik Törnberg, syntynyt 4/5 1892. Helsingissä asuu Vuorimieskatu n: 3 lokal 27. Mainittu Törnberg on ollut vuona 1916-1917 - sekä 1918 aina syyskuuhun sakkaa Hotel Kempissä, hovimestarina ja sen jälkeen on hän ollut Kaivohuoneella olevassa ravintolassa edellä mainitussa virassa, ja kertoi Hotel Kempin Yli-hovimestari Lunden, että mikäli hän tuntee Törnberg'in, on hän poliitillisesti luotettava henkilö. Helsingissä 23 päivä, elokuuta 1920

Viikko-ilmoitus
Kuluneen viikon ajalla olen ollut komennettuna seuraavasti: ollut päivystäjänä Etsivän keskuspoliisin virastossa 24/8-20 klo 1/2 10-3 i.p. 27/8-20 kello 3 - 8 i.p. päivystäjänä Etsivän keskuspoliisin virastossa sekä 28/8-20 olin komennettuna Germania ja Phoenix kahvilaan josta ensin mainittu oli sulettu, ja kun saavuin viimeksi mainittuun kahvilaan niin huomasin, että siellä oli huone täynnä mitä kurjemmassa tilassa olevia hamppareita, ja puheenaiheena kuulin olevan Neuvosto-Venäjän suurista tappioista, sekä Puolan voitoista, josta huomasin että mieliala oli hyvin hermostunut.
28/8-20 olin komennettu Vaasankadun kulmaan ja Empire kahvilaan, jossa ei kummassakaan en saattanut kuulla mitään erikoisempaa. 29/8-20 olin komennettu Alppilaan ja Kallion puistoon enkä huomannut olevan mitään erikoista, josta voisin mainita.
Helsingissä 30 p:nä elokuuta 1920

Viikkokertomus
Kuluvan viikon ajalla olen kuullut seuraavan keskustelun kun istuin Germanian kahvilassa menin pöytään jossa oli kaksi miestä josta toinen heti kysyi että kuka minä olen, ja mistä tulen kun olin vastannut jatkoivat miehet keskusteluaan, nykyisestä tilanteesta ja suurinta [ - - ] oli heille se että tulisi rauha Neuvosto-Venäjän ja Suomen välillä, jotta kaikki olisi täysin turvallista maassa että saisivat [- -] ja [- -] uutta vallankumousta varten ja mitä tulee Armeijan ja laivaston sekä Suojeluskuntien niin pitäisi heillä olla siellä varmat toimihenkilöt, että kun tulee hetki voivat varastaa asevarastot sekä ampumatarpeet ja sitten kun saadaan valta [- -] saavat porvarit kitua vankilassa ja miettiä menneitä hauskoja aikoja, kun imaisivat työläisten verta, vaan että tämä tulisi viellä korkeammin maksetuksi, muuta mainittavaa en ole kuluvan viikon ajalla saanut kuulla.
Helsingissä 11. päivä Lokakuuta 1920.

Viikkokatsaus
Viikon ajalla 1/11-7/11 en ole saanut selville mitään erikoista joka koskee Kommunistien toimintaa sekä työläispiireissä vallitsevaa mielialaa ja nykyisestä tilanteesta, vaan olen tullut huomaamaan, että kahvila piireissä vuokrataan huoneita kokouksia varten jossa Kommunistit pitävät Kokouksiaan kuulo puheiten mukaan hyvin usein.
Helsingissä 8.11. 1920.

Huonekalukauppiaan Niemisen rouva (Huonekalukaupan os. Sepänkatu 3) on minulle kertonut, että hänen palvelijattarensa, joka on heidän huvilallaan Pakinkylässä Alkutie no 68, on kertonut kuulleensa mainitun huvilan yläkerroksessa asuvalta viilari Gregoriuksen vaimolta, että heidän (Gregoriuksen) luona oli viime sunnuntaina käynyt eräs karannut punikki vanki (tuntomerkit vaaleavärinen, käyttää valkoista takkia, mustia housuja, harmaa lippalakki) Mainittu punikki on rouva Gregoriuksen kertoman mukaan hänen miehensä hyvä tuttava ja asunut viime aikoina joskus heilläkin, sillä poliisi kuuluu olevan hänen jäljillään, joten hänen hyvin usein täytyy muuttaa majapaikkaansa. Hän on asunut viime aikoina myös Boxbackassa. Mainittu palvelijatar on nähnyt punikin käyvän viime viikolla Gregoriusten luona, viimeksi viime sunnuntaina, jolloin rouva Nieminenkin oli hänet nähnyt. Vielä on Gregoriuksen vaimo kertonut palvelijattarelle, että mainitulla punikilla on myös vaimo, joka samoin poliisin takaa-ajamana pakoilee. Lisäksi oli Gregoriuksen vaimo arvellut miehen ottavan osaa punaisten salaiseen toimintaan [ - - ]

1.
Wiime kuun 29 Päivä on Kertoja Epäillyt että on Luettu Salaista polsevismi Kirjallisuutta Pulevartin katu 19 Herra Pursteinen asunnossa Kertoja on kunnellut Hänen ovensa Takana Waan ei ole Saanut oikein Selvä Kuin on Luettu juudan kielellä Waan on Huomannut Mutamin Paikoin kuin on Mainittu Polsevismistä ja Kommunismista ja Herra Purstein on Kysyny Rouvaltan Ruotsin kielellä että ymmärttäkö Hän ja siellä on Kertojan Mielestä ollut ennenki Kommunisti asioita Tutkittavana kuin on ollu useampi koolla

2.
Sain Kuulla Tämän kuun 5 päivä Asemalla että Tämän kuun ajalla Tule Polsevismit Merkitsemään Mustalla ristillä jokaisen asunnon oven Missä Waan asu Walkosten joukkon Kuluvia Henkilöitä ja Myöskin Polisi Laitokselle."

3.
Tämän Kuun 22 päivän illalla olin Kahvilassa, joka sijaitse Arkatian kadulla Nikolaijetsin Talosa Siinä oli Kaksi Nuoren puoleista Hyvin puettua Miestä, jotka Kehotti että onko Suomen työläiset Niin hulluja että eivät rupe Minkän laisin toimen Piteisiin Wai Kärsiikö nee Vielä kyllä nyt on aika uudelleen Herätä jokaisen Työläisen Puolustamaan itseän Kyllä nyt osatan jo paremmin kuin Viime Kerran että Kyllä on oppia Käyty että ei tule erehdystä ja Kiihoittivat Kaikkia Liittymään Sosialistiseen puolueeseen Huomasin että ovat kommunisti henkilöitä Seurasin Heidän jälessään ja Menivät Sisällen Runeperin katu 6 en päässyt pitemmälle Kuin Sulkivat Parati oven jälkensä Waan Kyllä asuvat siinä koska menivät siihen kello 10 jllalla

E. L. vieraili 22.8.1921 Runeberginkatu 6:ssa sijainneessa yleisessä saunassa:

Eräs mieshenkilö, jonka Nimestä en Saanu selvää että Nyt pannaan Työläisten Maksettavaksi isoimmat verot kuin Porvareilla ja maksetaan Miljoonittain Suojeluskunnalle Työläisten kustannuksella ja kehoitti kaikkia panemaan Wastalauseen [- -] että ensikerralla on parempi johto ja kertoi olevansa ammatiltaan seka työ mies [- -]

"Rapport 18.10.1921
Maxin Gorki anlände som känt i går till Helsingfors åtföljd av sin privatsekreterare madame Sjaikovitch och tog in i Munknäs Pensionat. made Sjaikovitch uppgives vara en fullblodkommunist, vilken redan tidigare i Ryssland påtvingats Gorki för att hålla öga på honom. Huruvida hon tillhör tjekan är ejbekant, men råder intet tvivel om, att hon nu medföljer honom i samma uppdrag som hon haft i Ryssland. Gorki vägrar här mottaga någon som hälst intervjuare. I går hade Falkovsky uppringt honom till Munksnäs med anhållan om intervju, men hade Gorki svarat, att han ej är någon primaballerina.Den enda som t.v. umgås men honom är kapten A. Igelström. Gorki kommer att stanna här c:a två veckor, varefter han över Tyskland reser till Capri i Italien, varest han har en egen villa, för att där stanna en längre tid vårdande sin klena hälsa.
I detta sammanhang kan nämnas att Gorkis son, kapten Pjeskoff tillhör det vitryska lägret och vistas i Paris.
Den tillsamman med Gorki anlända Gresjebin har för avsikt, att här söka förlaggare för rysksprågiga vetenskapliga arbeten. Gresjebin är till börden jude, kommunist och en av de största gulascherna i Ryssland. Han har där nu förvävrat sig oerhörda rikedomar, vilka han till största delen har deponerade i Berlin. ( - - )

Rapport 20.7.1921
Represantionens ekonom Krianga uppträdde för någrå kvällar tillbaka i starkt berusat tillstånd å järnvägstationen. Han hade anlänt till stationen och gått in i första klassens väntsal, varest han köpt några smörgåsar och då han skulle avlägsna sig därifrån oberverades han att han var utan hatt och började ansätta fröken som serverade [ - -] lungnade han sig först då fröken hotade tillkalla polis. Därefter avlägsnade han sig, kryssande till Patria utan hatt till et nöje för allmänheten.
Någon kväll senare antastade han en fru, vilken sat på en bänk i Esplanaden. Försedd med en bukett rosor kom han fram till henne och erbjöd henne dem. Hon vägrade emellertid mottaga dem och bad honom på ryska gå sin väg. Då Krianga hörde, at hon talade honom på ryska, skulle han ej släppa henne ifrån sig på något villkor, men tog hon till flykten och lyckades hoppa upp i en spårvagn, innan den följande Krianga upphan henne.

17 p:nä ja 22: pnä pitämissään kokouksissa jo aloin hiukan huomata minua epäiltäväksi. Joku kysyi "kaupoista" joita olen tehnyt, palkasta yms. vaikka ne jo hyvin tietävät. Tiistaina tapasin Ludvig Kososen isän, joka tahtoi saada papereita (EK:n kirj. sanomartikkeleita) minulta. Tahtoen lähteä asuntooni niitä hakemaan selitin matkustavani Keravalle ettei minulla ole aikaa. Kysyi takaisin tuloa, että L.K. tulisi minua vastaan, jolloin voisin hänen kanssaan noutaa paperit. Keskiviikkona iltamissa tapasin L.K:n joka sanoi, että missä minä todellisesti olen toimessa ja miksi sitten viivyttelen hänen artikkeleitensa luovuttamista. Sanoi että osaston eilisessä kokouksessa, johtokunnan viimein päätettiin antaa varoitus minusta ja minun tulee antaa täydellinen selostus [- -] kokouksessa koko osaston edessä toimistani. En mennyt kuitenkaan kokoukseen, sillä en tiedä kuinka olisi siellä käynyt, menin Kososelle, jossa olivat myöskin vielä M. Kohtanen ja Pajarinen, Kosonen oli siis suunnitellut syytökset niskaani kokouksessa, esittämällä että nämä kaksi todistajaa ovat nähneet minut käyvän ohranan talossa samoin on nähnyt eräs Viljanen. Sekä nuori osaston jäsen on nähnyt minun seisoskelevan Fredrikinkadulla. Nämä kaikki syytökset luetteli L.K. minulle sekä hänen omat pitätyksensä samoin jossa sanoi ettei sitä tiedä vaikka sinäkin olisit ollut pelissä. Kehotti minua lähtemään kokoukseen mutta sanoin, että menen Töölööseen. En tiedä menenkö kokouksessa käymään. Ohranan talossa käynnin voisin kyllä selittää siten, että setäni tuli Venäjältä ja hänen Suomen passinsa on suojel. leimattavana, joka on siellä ollut jo lähes kuukauden. Luulen että tämä kelpaisi ylläolevaan syytökseen tyydyttävästi. Mutta Kososen artikkelit olisi saatava takaisin ilman niitä en uskalla mennä kokoukseen, jos nim. minun tulee välttämättä seurattava osastoa. Odotan seuravaksi ohjeita. Varoitus on myöskin perjantain Nuoressa Työläisessä.